Sokolské slavnosti k příležitosti 110/160 let

V odpoledních hodinách 11. 6. 2022 se na sokolské zahradě konaly slavnosti k příležitosti 110 let založení Tělocvičné jednoty Poříčí (později Boršov nad Vltavou) a 160 let založení sokola Pražského (později SOKOL). Oslav se zúčastnilo okolo 200 osob.

Oslavy začaly projevy starostky jednoty Barborou Machovou a starosty obce Jana Zemana. Během proslovů byla předána cena Danielce Bálkové z oddílu gymnastiky za skvělou reprezentaci naší jednoty na Přeborech sportovní všestrannosti České republiky v Praze a také byla starostou předána cena obce bývalé paní učitelce a ředitelce ZŠ Boršov nad Vltavou paní Hermíně Malátové. Následovalo vystoupení oddílů – všestrannost a sportovní gymnastika. Celé odpoledne byly pro děti připraveny různé disciplíny (lov rybiček, střelba lukem, atletická nebo opičí dráha, skákání na airtraku a další). Odměnou za úspěšné absolvování všech stanovišť byla sokolská medaile, lízátko, pitíčko a špekáček na opečení. Rodiče i děti se mohli celý den občerstvovat u našeho stánku s nápoji a slanými i sladkými zákusky, které napekli rodiče našich gymnastek.

Chtěla bych poděkovat sponzorům akce – obci Boršov nad Vltavou, pekařství Chléb se solí a řeznictví Dědouch. I díky jejich pomoci jsme celou akci zvládli.

FOTKY