Dětský den se Sokolem 15. 6. 2024

V sobotu 15. 6. se uskutečnil náhradní termín Dětského dne se Sokolem. Ač se ten den konali v naší obci asi další 3 akce, přesto se dětského dne zúčastnilo přibližně 65 dětí všeho věku. Děti absolvovali 10 různých stanovišť- malování na plátno, nošení vody do trubky, ze které vyplaval míček, cvičení na airtraku, bojování na lavičce, smyslové stanoviště, střelbu na branku, opičí dráhu uvnitř sokolovny, inteligentní stanoviště, chůze po slacklině a lovení rybiček . Každý kdo úspěšně absolvoval si zasloužil pikador, kasičku, pitíčko, sladkost a další ceny podle výběru.

PODĚKOVÁNÍ PATŘÍ FIRMĚ DĚDOUCH ZA SPONZORSKÝ DAR V PODOBĚ PÁRKŮ
PODĚKOVÁNÍ I OBCI ZA FINANČNÍ VÝPOMOC

FOTO