NAŠE ODDÍLY

SPORTOVNÍ GyMNASTIKA

Oddíly všestrannosti se zaměřením na gymnastiku jsou v našem sokole přibližně od roku 2006 kdy se do Boršovského sokola vrátila z Německa Eliška Orlovská, která se dříve sportovní gymnastice věnovala. Vybrala si pár šikovnějších děvčat z oddílu Všestrannosti a začala se s nimi zaměřovat na gymnastiku. Oddíl měl ze začátku období vzestupů i úpadků. Od roku přibližně 2010 oddíl už jen vzkvétá, a proto byl rozdělen postupem času do pododdílů.

PŘÍPRAVKA

Oddíl přípravky je u nás v sokole otevřen přibližně od roku 2013 kdy zájem o gymnastiku začal být větší než do dané doby. Tento oddíl navštěvují holčičky od 4 let do přibližně 7 let. Každý rok v září se dělá nábor nových šikovných děvčátek, která jsou potom připravována na postup do vyššího oddílu, nebo do gymnastiky pro radost. Náplní oddílu je zpevnění a posílení těla, flexibilita, rozvoj rychlosti a nácvik základních gymnastických prvků na všech gymnastických nářadích (akrobacie, kladina, hrazda, přeskok).
Oddíl momentálně navštěvuje 15 děvčátek pod vedením cvičitelek Elišky Orlovské a Barči Domanské.
Tréninky probíhají každé úterý od 16:00 do 17:30.

GYMNASTIKA PRO RADOST

Tento oddíl vznikl pro děvčata, které gymnastika baví, ale pouze rekreačně. Není na ně vyvíjen „nátlak“ v podobě přípravy na závody, neučí se náročnější prvky. Obsah je podobný jako v přípravce, s tím, že po zvládnutí základních prvků se postupuje dále.
Oddíl navštěvuje 15 děvčat ve věku 7–11 let pod vedením cvičitelek Elišky Orlovské a Barči Domanské.
Tréninky probíhají každý čtvrtek od 16:00 do 17:30.

ZÁVODNÍ DRUŽSTVO

Oddíl závodního družstva se připravuje na závody a učí se náročnější prvky (blechy, fliky, salta, přemety na kladině, přemety přes přeskokový stůl…), trénink mají založen více silově a více náročně. Oddíl od září roku 2022 navštěvuje 26 děvčat ročníků od 2014-2006.

Tréninky probíhají

  • v úterý 17:30 – 19:30
  • ve čtvrtek 17:30 – 20:00

Tréninky fungují pod vedením Elišky Orlovské a Barči Domanské.
Celé závodní družstvo, nebo vybrané cvičenky se zúčastňují závodů ve Vimperku, Strunkovicích nad Blanicí, Písku, závodů všestrannosti v Písku, TeamGym v Písku. Výjimečně i některých závodů v Praze.
Oddíl pořádá i vlastní gymnastické závody „Ukaž, co umíš”, které pořádá i pro další jednoty v okolí.
Každý rok pořádáme Letní příměstské soustředění v našem Sokole. Když to vyjde tak jich je i více např. v Gymcentru v Českých Budějovicích.

CVIČENÍ ŽEN

Cvičení žen má v našem Sokole dlouhodobou tradici. Zaměření cvičení se během roků měnilo, momentálně máme v Sokole oddíly – Jóga, Zumba a Zdravotní TV.

JÓGA

Cvičení probíhá každé úterý od 20:00- 21:00 v malé tělocvičně naší Sokolovny pod vedením Mirky Zavoralové.

ZUMBA

Každou středu od 20:00 – 21:00 se ve velké tělocvičně shází ženy při cvičení Zumby. Hodinu vede Eliška Orlovská a Karolína Suchá.

ZDRAVOTNÍ TV

Cvičení je zaměřené na správné držení těla, jako prevence proti bolestem zad. Cvičení probíhá na podložkách s pomocí gymbalů, overbalů, tyček, nebo židlí. Cvičení probíhá ve čtvrtek od 20:00 – 21:00 ve velké tělocvičně, pod vedením Mirky Zavoralové nebo Věry Kaňkové.

všestranost

Oddíl všestrannosti je založen na hrách, a průpravách na různé sporty – gymnastika, atletika, vybíjená, fotbal…Častou náplní hodiny jsou různé opičí dráhy, kruhové tréninky…
Oddíl je rozdělen na cvičení R+D (Rodičů a dětí) a všestrannost jako takovou pro děti předškolního a mladšího školního věku.

ODDÍL R+D

Naše nejmenší děti spolu s rodiči mají cvičení každé pondělí od 16:00 – 17:00 pod vedením Káji Suché (731 586 582).

ODDÍL VŠESTRANOSTI

Děti předškolního a mladšího školního věku cvičí v pondělí od 17:00 – 18:30 pod vedením Markéty Egnerové (721 347 637). Začátek cvičení leden 2022.

KARATE

Oddíl Karate Boršov nad Vltavou byl založen v roce 2004 jako zájmový kroužek TJ Sokola Boršov nad Vltavou pod patronací TJ Karate České Budějovice. 
Zakládajícím trenérem se stal Miroslav Hýsek s členskou základnou 16 dětí. Postupně se vystřídala řada trenérů TJK ČB, Miroslava Hýsková, Jindra Ardolf a další.
V roce 2013 převzal oddíl jako hlavní trenér Jiří Faktor s trenéry Josefem Ludačkou a Janem Mertlem.
Hlavním trenérem je od roku 2021 Jiří Faktor. Trenéry jsou Zuzana Linhartová, Richard Šefl a Jan Mertl. Celkový počet je 46 dětí do 18 let a dva členové starší 18 let.

TRÉNINKY

Probíhají v malé tělocvičně TJ Sokola Boršov v pondělí a ve středu od 16.00 do 20.00 hodin.
Nadstavbou pro závodní oddíl je možnost dvakrát týdně trénovat v TJK ČB. Děti mají možnost věnovat se karate jak v závodní, tak zájmové formě.

ÚČAST NA SOUTĚŽÍCH

Závodní oddíl dětí dosahuje na naše možnosti velmi dobrých výsledků. Od roku 2015 se pravidelně nominují na vrcholnou soutěž, jakou je Mistrovství ČR, ze kterého vozíme pravidelně každý rok několik medailí. Šest dětí má titul mistra republiky a úspěchy sbíráme i na mezinárodní scéně.

KONTAKTY NA TRENÉRY

  • závodní oddíl – Jiří Faktor – 777815709
  • základní oddíl A – Jan Mertl – 602210388
  • základní oddíl B – Zuzana Linhartová – 736619177, Richard Šefl – 736726433
Karate Sokol Boršov nad Vltavou
Karate Sokol Boršov nad Vltavou